Graduates List
2010-2011

Ahmad Jassim Alsaffar
Aishah Bader Al-Awudhi
Ala’a Sami Al-Jadi
Amna Farooq Ismaeel
Aoun Mohammed Hussain
Dana Abdullah Al-Ali
Dana Khalid Albraiki
Fatma Hadi Al-Sherifi
Halah Awad Al-Awad
Hawraa Mahdi Al-Haddad
Huda Imad Al-Ateeqi
Israa Hady Al-Rikabi
Laila Esmaeel Jarkhi
Luluwa Mohammed Al-Sagheer
Mona Mubarak Al-Hajiri
Nedaa Mahmoud Qabazard
Noor J. Al-Sabah
Nouf Al-Shuraian
Nour Fawaz Alqattan
Roqayah Askar Al-Bloushi
Sheikha Mohammed Baker

Advertisements